Translate

wtorek, 29 sierpnia 2017

AMIcast - Text Interview 10 - Artur Jarosik - NetSurf

Artur Jarosik - a breakthrough if it comes to 68k browsers?

It's been a while since Amiga 68k had a good and polished web browser. Until now the most popular is the old IBrowse. Would Artur and his NetSurf for AmigaOS 3.x have a chance to change this situation?

AmiWigilia - Wywiad teksowy 2 - Artur Jarosik - NetSurf

Artur Jarosik - przełom na rynku przeglądarek dla Amigi 68k?

Dawno w świecie Amigi 68k nie było dobrej i dopracowanej przeglądarki. Do teraz najpopularniejszy jest stary IBrowse. Czy Artur oraz jego wersja NetSurf dla AmigaOS 3.x ma szansę zmienić tą sytuację?